Ivo sa špecializuje na oblasť zvukovej réžie a nahrávanie zborov a orchestrov v prirodzených priestoroch určených pre takéto hudobné telesá (koncertné sály, kostoly) vo forme záznamov „živých koncertov“ alebo štúdiových nahrávok tzv. „on-location recording“. Špecializácia však nie je obmedzená na oblasť tzv. vážnej hudby, ale pokrýva všetky žánre, ktoré sú postavené na zachytení jedinečného hudobného okamihu, kde spolu hrajú interpreti na jednom mieste a v tom istom čase, ako napríklad folkórne súbory či jazzové zoskupenia.

Estetickým ideálom je nahrávka, ktorá vie zachytiť umelecký výkon interpreta v dokonalej harmónii s hudobným dielom a priestorom, aby pôsobila prirodzene a vťahovala poslucháča do deja, a popritom všetkom nebolo zvukára z nahrávky „počuť“.

Ďalšou špecializáciou je poradenstvo v oblasti reprodukcie hudby a hudobná a priestorová akustika. Ivo vie poskytnúť svoje znalosti a odborné meranie štúdií alebo domácich posluchových priestorov a navrhnúť prípadné zmeny a úpravy.