Komponovanie, aranžovanie a poradenstvo

Komponovanie nových hudobných diel, aranžovanie piesní a skladieb pre rôznorodé multimediálne a scénické projekty.